Ba con vì nước đi xa
Nên đành gửi mẹ và con cho bà
Mẹ vì cuộc sống bôn ba
Mình con ở lại ông bà Ngoại trông

Thương rằng cháu ngoại xa cha
Lại thêm vắng mẹ nên bà Ngoại thương
Cháu vui quấn quýt bên bà
khi xôi, khi bánh, khi quà Ngoại chăm

Dành từng nhãn vải của Dì
Thương con Ngoại dặn, cất bì này đây
Ngoại ơi, mãi nhớ những ngày
Tình thương của Ngoại chất đầy tuổi thơ

Ngoại đi quá sớm, bất ngờ
Bỏ con ở lại ngẩn ngơ một đời
Tìm đâu Ngoại, khắp phương trời
Đêm đêm con khóc, nhẫm lời Ngoại răn

Muốn nên cháu ngoại phải rằng
Sớm hôm siêng học, vui lòng ông chăm
Đêm mơ bóng Ngoại về thăm
Muốn cho cháu ngoại lớn nên bằng người

Ngoại ơi, cháu Ngoại mỉm cười
Cháu cố học giỏi, điểm mười Ngoại thương.

 

  Lê Khánh Luận

(Bài thơ khai bút, đầu năm DL 01/01/2021)

 

Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.